Inligtingsvorm / Information form
 

Indien jy deel van ons gemeente wil word, sal ons baie graag meer van jou wil weet.  Vul asseblief die nodige inligting op die inligtingsvorm in.

If you want to become part of our congregation,  we would like to know more about you. Please complete the information form.

 
 
     
  Titel / Title
  Voorletters & Van / Initials & Surname
  Naam / Name
  Geslag / Gender
  Geboortedatum / DOB
  Huweliksstatus / Marriage status
  Huweliksdatum / Marriage date
  Werkgewer / Employer
  Selfoonnommer / Cell number
  Alternatiewe kontaknommer / Other contact number
  Epos / Email
  Woonadres / Residential address
     
  Ek wil betrokke raak by / I want to be involved in:
     
  Lofprysing / Worship team
  Media en kommunikasie / Media & Communication
  Sieke en hospitaalbesoek / Sick & Hospital visits
  Barmhartigheid, kampe, konferensies en uitreike / Camps, Conferences
  Verversings en feeste / Refreshments & Feasts
  Instandhouding / Repairs & maintenance
  Deurdiens en Eredienste / Door welcoming & Services
  Jong volwassenes en jeug / Youth actions
     
 


 
Back Back to top