Weens die instelling van die kwarantyn tydperk is dit onmoontlik om te bepaal wanneer ons by CWTLM weer normale dienste sal kan aanbied by die fabriek. Ons sal dus voortgaan om boodskappe op YouTube uit te saai.

Die boodskappe sal elke Sondagoggend om 9:00 op YouTube beskikbaar wees. Hierdie reëling sal geld totdat ons meer sekerheid het van wanneer ons weer dienste by die fabriek kan aanbied.

 

Hoe skakel jy in om die dienste te kyk?

 

 

1.      Gaan asb na CWTLM se YouTube kanaal (URL hieronder aangebring).
https://www.youtube.com/channel/UCR0QiWW1c_nqKAT6XvcY4yw

2.      Klik op die “SUBSCRIBE” knoppie in CWTLM YouTube kanaal wat in rooi “gehighlight” is.

3.      Die boodskap sal vanaf 9:00 op YouTube beskikbaar wees om te besigtig.

4.      Die boodskap sal op YouTube beskikbaar wees om later weer daarna te kyk of vir vriende en familie aan te stuur.

5.      Maak iets lekkers om te drink en kuier as gesin saam soos na die diens by die fabriek.

Christus die Weg, Waarheid en Lewe bediening is ‘n bediening waar Christus die middelpunt is waarom die bediening funksioneer. Die bediening is geskoei op Johannes 14:6 waar Jesus aan die dissipels sê dat Hy die Weg die Waarheid en die Lewe is en dat niemand na die Vader kan kom behalwe deur Hom nie. Ons staan vas op die Woord en glo dat Yeshua Messias (Jesus Christus) die enigste manier is om by Vader YHWH uit te kom.

 

WELCOME TO CHRIST THE WAY, TRUTH & LIFE MINISTRY

Christ the Way, Truth & Life Ministry is a ministry where the functioning of the ministry revolves around Christ. The ministry is based on John 14:6 where Jesus announced to His disciples that He is the Way, the Truth and the Life and that no-one can come to the Father except through Him. We hold fast to the Word and believe that Yeshua Messiah (Jesus Christ) is the only way to get to Father YHVH.

 

 

Christus die Weg, Waarheid en Lewe bediening is ‘n bediening waar Christus die middelpunt is waarom die bediening funksioneer. Die bediening is geskoei op Johannes 14:6 waar Jesus aan die dissipels sê dat Hy die Weg die Waarheid en die Lewe is en dat niemand na die Vader kan kom behalwe deur Hom nie. Ons staan vas op die Woord en glo dat Yeshua Messias (Jesus Christus) die enigste manier is om by Vader YHWH uit te kom.

WELCOME TO CHRIST THE WAY, TRUTH & LIFE MINISTRY

Christ the Way, Truth & Life Ministry is a ministry where the functioning of the ministry revolves around Christ. The ministry is based on John 14:6 where Jesus announced to His disciples that He is the Way, the Truth and the Life and that no-one can come to the Father except through Him. We hold fast to the Word and believe that Yeshua Messiah (Jesus Christ) is the only way to get to Father YHVH.

 

 Back Back to top