{{item.currency}} {{pricing}}

{{item.currency}}{{pricing}} {{item.currency}} {{item.normalPrice}}{{item.currency}} {{pricing}} - Out of Stock

As a service the ministry offer people the opportunity to advertise their business and services. As part of this service we also provide information about job opportunities. 

This service is only available to our own members at the factory. The idea is not to receive any services for free or discount for servies rendered, but only to support our fellow members  As part of this service we also provide information about job opportunities. Thus if you are in search of a job or have a position available, it can be placed on the website.  The ministry accepts no responsibility for poor service and no complaints will be entertained. You make use of this service at your own risk. Contact Tossie Burger at 0828566313 or e-mail tossieburger@gmail.com should you wish to add your name to the list.

 

OLYFTAK:

As deel van die bediening se dienslewering bied ons aan mense die geleentheid om hulle besighede en dienste te adverteer. As deel van hierdie diens bied ons inligting met betrekking tot werksgeleenthede.

Hierdie diens is slegs vir ons eie gemeentelede by die fabriek. Die idee is nie om afslag te kry of verniet dienste te lewer nie, dis net sodat ons mekaar kan ondersteun. As deel van hierdie diens bied ons ook inligting met betrekking tot werksgeleenthede. As jy dus werk soek of werk beskikbaar het kan dit op webblad geplaas word. Die bediening aanvaar geen verantwoordelikheid vir swak diens nie en sal geen klagtes hanteer nie. U maak van hierdie diens gebruik op eie risiko. Skakel asb met Tossie Burger by 0828566313 of epos tossieburger@gmail.com indien jy jou naam op die lys wil plaas.

 

    

    

Back Back to top