{{item.currency}} {{pricing}}

{{item.currency}}{{pricing}} {{item.currency}} {{item.normalPrice}}{{item.currency}} {{pricing}} - Out of Stock

There are various opportunities for ministering within the congregation. People are encourage to participate within the congregation to serve one another.

 • Worship, Dance ministry and Sound
 • Media and communication
 • Ministry to the sick and hospital visits
 • Charity, Camps, Conferences and Outreaches
 • Maintenance
 • Welcoming and Sunday service committee
 • Youth


IN DIE GEMEENTE:

Daar is verskeie geleenthede om binne die gemeente te bedien. Mense word aangemoedig om binne die gemeente deel te neem en sodoende mekaar te bedien.

 • Lofprysing, dansbediening en klank
 • Media en kommunikasie
 • Sieke- en hospitaalbesoek
 • Barmhartigheid, Kampe, Konferensies & Uitreike
 • Verversings- en Feeskomitee
 • Instandhouding
 • Deur- en Erediens komitee
 • Jeug

 


Inligtingsvorm / Information form
 

Indien jy deel van ons gemeente wil word, sal ons baie graag meer van jou wil weet.  Vul asseblief die nodige inligting op die inligtingsvorm in.

If you want to become part of our congregation,  we would like to know more about you. Please complete the information form.

 
 
     
  Titel / Title
  Voorletters & Van / Initials & Surname
  Naam / Name
  Geslag / Gender
  Geboortedatum / DOB
  Huweliksstatus / Marriage status
  Huweliksdatum / Marriage date
  Werkgewer / Employer
  Selfoonnommer / Cell number
  Alternatiewe kontaknommer / Other contact number
  Epos / Email
  Woonadres / Residential address
     
  Ek wil betrokke raak by / I want to be involved in:
     
  Lofprysing / Worship team
  Media en kommunikasie / Media & Communication
  Sieke en hospitaalbesoek / Sick & Hospital visits
  Barmhartigheid, kampe, konferensies en uitreike / Camps, Conferences
  Verversings en feeste / Refreshments & Feasts
  Instandhouding / Repairs & maintenance
  Deurdiens en Eredienste / Door welcoming & Services
  Jong volwassenes en jeug / Youth actions
     
 


 
Back Back to top