Mannekamp April 2019
 
MANNEKAMP 2019 REGISTRASIE 
Skryf asb duidelik/ leesbaar,  en as U die kontak persoon is vir 'n groepie,  dui aan.
Alle betalings and afbetaling maandeliks, verwys VAN en MK- CWTLM Rekening
           Alle gelde moet by 29 Maart 2019 reeds betaal wees
Volg No Naam Van KONTAK BESONDERHEDE Opmerking
Telefoon No Email 
1 Chris Van Niekerk 082 553 0550 chris@cwtlm.org   
2 Nick Greyling 082 552 3664 nicog@vodamail.co.za vir navrae
3 Leon Labuschagne 082 788 4556 lml7777777@gmail.com vir navrae
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          
31          
32          
 
 


 
Back Back to top